Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Projekty UE

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowane

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Beneficjent : GMINA PIŁA

W ramach  prac termomodernizacyjnych   w terminie od 10.06.2019 r. do 30.11.2019 r.

w  Publicznym Przedszkolu Nr 4  w Pile zostały  wykonane :

  • termomodernizacja budynku , w tym :

–   docieplenie stropodachu

–   docieplenie ścian zewnętrznych

–   remont kominów

–   wymiana obróbek blacharskich

–   wykonanie nowego pokrycia dachu

–  wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Skip to content