Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile (do 08.2003 r. Wojskowe Przedszkole nr 51 w Pile im. Stefanii Sempołowskiej) powstało na bazie istniejącej placówki jednooddziałowej mieszczącej się w kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 2.

Przedszkole nr 51 zostało zorganizowane w 1950 r. przy Oficerskiej Szkole Samochodowej. Organizatorem placówki była organizacja Ligi Kobiet przy OSS. Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło 30.04.1950 r., obecnych było 22 dzieci, zaproszono również dzieci z Przedszkola nr 2 w Pile. Pierwszą kierowniczką przedszkola była pani Antonina Gondek, która swoje obowiązki pełniła przez 20 lat. Z roku na rok dzieci przybywało, powstawały nowe oddziały.
W roku 1971 funkcję dyrektora placówki przyjęła pani mgr Jolanta Fabijańczuk, którą kierowała nim do 31.08.1997 r. W tym czasie grupy przedszkolne ze względu na swoją liczebność, przeniesiono do wieżowców (adoptując 3 mieszkania) oraz jeden oddział do klubu WOSS.
1.09.1989 r. przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku na ulicę Kusocińskiego 10a, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

30.04.1990 r. uroczyście obchodzono 40–lecie działalności Wojskowego Przedszkola nr 51 w Pile.
Od 1.09. 1997 r. obowiązki dyrektora pełniła pani mgr Katarzyna Dąbrowska (Drozdek). W związku z reorganizacją wojska w kraju, przedszkole zostało przekazane z dniem 1.01.2003 r. pod zarząd Gminy Piła. Nazwa placówki zgodnie z uchwałą nr III/27/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9.12.2002 r. została zmieniona na
Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. Kusocińskiego 10a w Pile

Od 1.09.2003 r. do 31.08.2018r. placówką kierowała mgr Janina Wołot.

Od 1.09.2018r. dyrektorem Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile jest mgr Justyna Pamin

1. Rok szkolny 2003/2004-przedszkole mieści 5 oddziałów dzieci , jedna sala
dydaktyczna była zagospodarowana na zajęcia muzyczno-ruchowe.
• Powstał hymn przedszkola autorstwa nauczycielki rytmiki Joanny Kościelniak
2. Rok szkolny 2004/2005 –mamy już 6 oddziałów
3. Bierzemy aktywny udział w akcji „ Pomóżmy wszyscy Ewuni” dochód z
przedstawienia –„O księciu, który poślubił żółwia” został przeznaczony na
leczenie dziewczynki, wychowanki z Publicznego Przedszkola nr 2
4. Rok szkolny 2006/2007 mamy już 7 oddziałów dzieci, w tym 1 oddział
5-godzinny
• Gramy II spektakl –„O księciu, który poślubił żółwia”; na zaproszenie PDK
w ramach Rodzinnych Dni Teatru ze spektaklem – na scenie wystąpili
nauczyciele, rodzice oraz dzieci.
• W okresie wakacji zaadoptowano część dolnego holu – na salę zajęć dla
dzieci, która będzie wykorzystana od nowego roku szkolnego oraz sala
gimnastyczną na I piętrze zagospodarowana na zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze dla grupy dzieci,
• do ćwiczeń ruchowych przy współpracy z rodzicami i z ich pomocą materialną
zagospodarowano pomieszczenie magazynowe
• przeprowadzono remont bloku żywieniowego.
5. W roku szkolnym 2007/2008 było 8 oddziałów dzieci
• Udział w zbiórce żywności zorganizowanej przez PBŻ
• Przeprowadzono kapitalny remont placówki, odnowiono sale zajęć dla dzieci
wraz z łazienkami oraz ciągi komunikacyjne,
6. W roku szkolnym 2008/2009 mamy już 9 oddziałów , w tym 2 – 5 godzinne na
dwie zmiany
• Rada Pedagogiczna organizuje po raz pierwszy Miejski konkurs „ Bajka
raduje i wychowuje” pod patronatem Prezydenta Miasta Piły.
• Otrzymujemy tytuł „Najlepsze Przedszkole w Wielkopolsce” i bierzemy udział
w programie „Wędrówki przedszkolaka” realizowanym przez TVP Poznań
7. W roku szkolnym 2009/2010 mamy nadal 9 oddziałów
• 1.VII.2010 przedszkole zostaje przekształcone w Jednostkę Budżetową.
• Otrzymujemy IV wyróżnione miejsce w konkursie Ogólnopolskim organizowanym
przez MEN i ODN Poznań „Otwarci na zmiany” –odbieramy kamerę jako nagrodę.
• Organizujemy II edycję konkursu Miejskiego „ Bajka raduje i wychowuje”
8. W roku szkolnym 2010/2011
• Urządzamy gabinety terapii: pedagogicznej i logopedycznej,
zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w placówce
• Realizujemy programu akcji : „ Przedszkolak Pełen Zdrowia”
• Otrzymujemy CERTYFIKAT – Kubusiowi Przyjaciele Natury
• Organizujemy III edycję konkurs „ Bajka raduje i wychowuje”
• Udział w Ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Mamo-tato wolę wodę” oraz
konkursie – Mój przyjaciel Zdrojek
• Sukces teatralny nauczycieli, rodziców i dzieci na deskach PDK –
„ Dwie Dorotki”- akcja charytatywna na rzecz dzieci z Zespołem Downa,
pieniądze przekazujemy na rzecz 2 dzieci. Otrzymujemy podziękowania.
9. W roku szkolnym 2011/2012
• Zdobywamy certyfikat – „Piramida żywienia Zdrowego Przedszkolaka”
• Od tej chwili mamy LOGO wyłonione w drodze konkursu dla Rodziców PP4.
• Udział w teatrze „ Dwie Dorotki” podczas Rodzinnych dni teatru
• Włączenie dzieci i rodziców, personelu w projekt programu naukowego
interwencyjnego pt.: „Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej
dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywiania i sprawność
fizyczną” opracowanego przez Prof. W. Chalcarza i dr Merkel.
10. Rok szkolny 2012/2013
• We wrześniu otrzymujemy I nagrodę w konkursie Ogólnopolskim ogłoszonym w
ramach akcji „Blue sky” firmy Johnson & Johnson na program ekologiczny.
Rada Pedagogiczna pod kierunkiem p. Olgi Szybiak -nauczycielki napisała
konkursowy program „Ogród miłości i czułości” i otrzymała 1000$
Na zadrzewienie terenu. Każde dziecko posadziło drzewko i je pielęgnowało.
• Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców opracowała i ogłosiła: „Ogólnopolski
konkurs na bajkę i opowiadanie dla nauczycieli i sympatyków dzieci z
ideałami Janusza Korczaka” pod honorowymi patronatami Rzecznika RP Janusza
Michalaka, Wielkopolskiego Kuratora oświaty w Poznaniu oraz Prezydenta
miasta Piły oraz patronatami medialnymi : Doradca Dyrektora Szkoły, TV
ASTA, „P-21”Podsumowanie odbyło się na Gali Korczakowskiej z udziałem
Prezydenta Miasta Piły, Kuratora Wielkopolskiego p.
11. W roku szkolnym 2013/2014
• Przy współudziale rodziców zostaje odrestaurowana sala do zajęć muzyczno-
ruchowych. Zmodernizowano ogród przedszkolny – zakupiono nowy sprzęt zabaw
dla dzieci firmy SUN .
• Zdobyliśmy tytuł „Przyjazne Przedszkole” w ramach akcji konkursowej na
portalu bobas.pl- wrzesień 2013r.
• Udział placówki w ogólnopolskim konkursie PCK –„ Super wiewiórka
przyjaciółka Oli i Kuby ”
• Udział w obchodach 500-lecia Piły
• 5-6 latki jadą do fabryki bombek do Gniezna – otrzymaliśmy certyfikat
potwierdzający uczestnictwo w warsztatach samodzielnego zdobienia bombek
• Organizujemy IV edycję konkursu „ Bajka raduje i wychowuje”
• Zdobycie dyplomu – Eko-przedszkolaka – udział w lekcji ekologicznej na
składowisku śmieci w Kłodzie.
12. Rok szkolny 2014/2015 8 oddziałów – całodziennych
• Jesteśmy w Konkursie Ogólnopolskim – programie Bezpieczne dziecko –
Bezpieczne przedszkole 2015-
• Zdobywamy kolejny certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka, za udział w
akcji “Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu”.
• Udział w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków
Akademii Aquafresh oraz w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w największej
ilości dzieci myjących jednocześnie ząbki!
• Aplikowaliśmy i uzyskaliśmy akceptację do realizacji Programu Szwajcarsko-
Polskiego : „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia i jamy
ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, rodziców i wychowawców.”

Skip to content