Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

  • Zasady opłaty składki ubezpieczeniowej (w załączniku podany jest nr konta Bankowego, na który rodzice mogą wpłacać bezpośrednio składki ubezpieczeniowe, wraz z podaniem danych swojego dziecka)
  • Skrócony opis warunków ubezpieczenia (opis od poz. 1 do poz. 26 wybranych wariantów)
  • Ogólne warunki Ubezpieczenia wraz z tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu (niniejsze OWU stanowią podstawę uregulowań niniejszej umowy ubezpieczenia – definicje, zakres, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, prosimy o zapoznanie się z zapisami OWU przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu)
  • Postanowienia dodatkowe  (wynegocjowane korzystniejsze zapisy oraz wysokości świadczeń odbiegające  od standardowych uregulowań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia)

 

W załącznikach poniżej znajdują się materiały
dot. ubezpieczenia NNW dzieci na rok szkolny 2023/2024   

  1. Ogólne warunki ubezpieczenia
  2. Postanowienia dodatkowe ( zapisy zmieniające standardowe zapisy OWU)
  3. Zakres ubezpieczenia ( wybrane warianty)
  4. Opis ubezpieczenia
  5. Sposób opłaty składki
  6. Sposób zgłaszania roszczeń.

 

 

Skip to content