Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Zarządzenie Dyrektora PP4 w sprawie: Rozwiązań mających na celu eliminację zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się COVID -19

 

Prosimy o zapoznanie się z “Procedurą wewnętrzną zachowania szczególnych środków  ostrożności
w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa ( COVID – 19)
obowiązująca w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile”

TEKST NOWEJ PROCEDURY

Zarządzenie dyrektora z dn. 30.08.21

Zasady organizacji opieki

Oświadczenia rodziców

Skip to content