Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

ZAJĘCIA DODATKOWE – z Doradztwa Zawodowego „Kim będę, kiedy dorosnę?”

 

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego „Kim będę, kiedy dorosnę?” i przeznaczone są dla grupy dzieci 6-letnich. Preorientacja zawodowa polega na przeprowadzaniu działań o charakterze wychowawczym, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Cele tych poczynań to wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pożądanej postawy wobec pracy i edukacji, a także inicjowanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci, czyli kształtowanie postawy aktywnej, kreatywnej, otwartej na świat i ludzi.
W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia te powinny odbywają się w formie zabawy. W pierwszej kolejności chodzi oczywiście o poznanie siebie, swoich zainteresowań, istniejących możliwości i posiadanych ograniczeń. Zajęcia te realizowane są 2 razy w miesiącu w ramach zajęć dodatkowych, bezpłatnie. Spotkania grupy odbywają się w godzinach funkcjonowania placówki i prowadzone są przez p. Patrycję Ratajczak i p. Annę Pawlik.

Skip to content