Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

ZAJĘCIA DODATKOWE – „Mali informatycy”

 

Jednym z ważnych zadań wychowania i edukacji w przedszkolu jest łagodne i stopniowe wprowadzanie dziecka w fascynujący świat nauki, technologii i otaczającego go świata.
W naszym przedszkolu  odbywają się zajęcia dodatkowe dla wybranej spośród 6-latków grupy zdolnych dzieci. Zajęcia mają na celu rozwijanie ich uzdolnień, zainteresowań i kompetencji informatycznych.
Treści programowe obejmują następujące zagadnienia:
* poznanie regulaminu i zasad prawidłowej pracy przy komputerze;
* poznanie zastosowania komputerów i omówienie wykorzystania komputerów w najbliższym otoczeniu dziecka;
* zapoznanie z częściami komputera (monitor, klawiatura, mysz) oraz drukarka;
* ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności manipulowania klawiaturą i myszką;
* poznanie programu Paint TUX; omówienie sposobu uruchamiania programu;
* zastosowanie poznanych narzędzi do wykonania ćwiczeń graficznych;
* ćwiczenia z kolorami, figurami geometrycznymi, symbolami;
Cały proces edukacyjny dziecka ma wzmocnić w nim zarówno poczucie własnej wartości, jak i rozbudzić ciekawość poznawczą. Umiejętne wykorzystanie zasobów i możliwości jakie daje zabawa i nauka przy użyciu komputera, umożliwi przedszkolakom łatwiejsze przekroczenie progu szkolnego, dalsze rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz zdobywanie nowych doświadczeń.
Zajęcia prowadzone są 2 razy w miesiącu w ramach zajęć dodatkowych, nieodpłatnie, poza pensum nauczycielek. Spotkania grupy odbywają się w godzinach funkcjonowania przedszkola i prowadzone są przez Anetę Cieślik i Beatę Walas.

Skip to content