Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3/4 LETNICH

 

Rok szkolny 2023/2024

Czas od … do Organizacyjna forma aktywności
630 – 800 Schodzenie się dzieci. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

Indywidualna praca z dziećmi wynikająca z pomocy psychologiczno pedagogicznej planowanej w toku bieżącej          pracy .

800– 810 Ćwiczenia i zabawy poranne lub zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
810-815 Czynności higieniczno-porządkowe
815-830 Śniadanie
830-910 Czynności higieniczne  . Ciche zabawy przy stolikach . Przygotowanie do zajęcia
910-945 Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji  programu wychowania przedszkolnego /

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

945-1010 Zabawy dowolne dzieci , zabawy odpowiadające potrzebom             i zainteresowaniom wychowanków
1010– 1030 Czynności higieniczno-porządkowe

Drugie śniadanie

1030– 1120 Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym , zabawy ruchowe
1120– 1130 Czynności higieniczno-porządkowe
1130– 1200 Obiad – danie główne
1200– 1215 Czynności samoobsługowe , przygotowanie do wypoczynku
1215-1350 Odpoczynek na leżakach „Minutki dla bajki” – czytanie lub opowiadanie dzieciom bajek , słuchanie muzyki relaksacyjnej
1350– 1400 Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa
1400-1430 Zupa
1430-1630 Zabawy i zajęcia dowolne , praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia oraz dziećmi zdolnymi

Zabawy przy stolikach w grupach ,  pobyt

w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci

*Zajęcia z jęz. angielskiego wg rozkładu zajęć w każdej grupie

*Udział dzieci w zajęciach prowadzonych przez specjalistów : pedagoga specjalnego , psychologa logopedę oraz terapeutę  wg planu zajęć specjalistów

Skip to content