Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

ZAJĘCIA DODATKOWE – “Robótki ręczne”

 

Kółko “Robótki ręczne”
Wzorem ubiegłych lat, w naszym przedszkolu działa kółko “Robótki ręczne”. Zajęcia skierowane są do dzieci sześcioletnich uzdolnionych manualnie. Prowadzone są w formie zajęć bezpłatnych dwa razy w miesiącu po 60 minut dla każdej grupy, w godzinach funkcjonowania przedszkola. Program działań zakłada realizację prac ręcznych w szerokim zakresie, dając tym samym możliwość rozwijania zdolności manualnych, twórczego myślenia, dokładności, poczucia estetyki oraz cierpliwości. Podczas zajęć dzieci ćwiczą koordynację oka i ręki, spostrzegawczość wzrokową oraz koncentrację uwagi. Forma zajęć pozwala na wyciszenie, relaks, odreagowanie emocji i napięć a także wyrabia wiarę we własne możliwości.
Kółko prowadzi Małgorzata Jankowska – Weiss

Skip to content