Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

PODSUMOWANIE ANKIETY BADAWCZEJ

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety badawczej przeprowadzonej wśród rodziców. Badanie miało na celu zebranie informacji na
temat: ,,Partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a przedszkolem w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy i dydaktyczny”.

Analiza ankiet 2024

Skip to content